Cristos este Inceputul

Întreaga Sfântă Scriptură mărturisește despre Mântuitroul Isus Cristos. Primul cuvânt din Biblie este b’reshit și poate avea mai multe înțelesuri: la început (cum este de altfel și tradus în primul verset al Facerii), Capul (reshit este un derivat de la rosh = cap), Întâiul [născut] (de la rishon = primul) sau Primul [fruct], pârga.

Pavel înțelege foarte bine acest lucru atunci când redactează Coloseni 1:

15 El este chipul Dumnezeului nevăzut,
    întâiul născut peste întreaga creaţie,
16 pentru că prin El au fost create toate lucrurile,
    în cer şi pe pământ,
cele vizibile şi cele invizibile,
    fie tronuri, fie domnii,
fie conducători, fie autorităţi.
    Toate au fost create prin El şi pentru El.
17 El este înainte de toate lucrurile
    şi în El se ţin toate împreună.

Adam si Eva

Adam si Eva de Albrecht Durer prezentată în cadrul expoziției de la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca

adameva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această gravură este făcută după un clișeu din secolul XVIII. Cel original a fost executat de Durer in 1504 in placă de cupru.

Mama, iti multumesc ca nu ai renuntat la mine

40 de zile pentru viață. Așa se numește campania unor tineri din Cluj care doresc să atragă atenția asupra faptului că avortul este o crimă și că acesta încalcă dreptul la viață al fătului. Este și un îndemn adresat mamelor care nu pot să păstreze copilul să aleagă să nu renunțe la cel  pe care îi poartă în pântece ci să apeleze la centre care sunt gata să ajute pe cele aflate în dificultate. Campania se desfășoară în același timp cu Postul Paștelui și este însoțită de post și rugăciune.

Am remarcat și răspunsul (inedit și poate eficace) al celor care încurajază avortul și îl consideră un drept: aceștia au desenat un graffiti și un stencil pe peretele clinicii. Aceste însemne spun: Îți respect religia/ respectă-mi decizia și Corpul meu, alegerea mea. Însă acestea nu au nicio aplicabilitate în chestiunea avortului pentru că dacă decizia ta este îndreptată împotriva vieții și nu respectă viața fătului, nu pot să îți respect decizia. La fel cum nu pot să îți respect religia dacă aceasta este împotriva vieții. Cât despre partea cu corpul, sintagma nu are nicio valoare pentru că fătul nu este tot una cu corpul mamei. Acesta depinde total de mamă însă nu este unul și același cu el. Este un corp înăuntrul unui alt corp, unde se țese în mod minunat. În plus, fătul nu este responsabilitatea exclusivă a mamei pentru că aceasta nu l-a creat singură – și tatăl are dreptul să decidă pentru copilul lui.

Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. (Psalmul 71:6)

 

Pamantul

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

În versetul al doilea atenția ne este focalizată spre pământ și suntem intrigați de aparenta înșiruire de trăsături negative. Pustiu și gol poate înseamna că încă nu era prezentă încă viața biologică organizată. Traduceri alternative (și poate mai bune) pot fi: netocmit și gol sau invizibil și neformat. Pământul era invizibil și neorganizat, nu este vorba de o privare absolută de formă[1]. Cu siguranță condițiile perfecte de pe pământ constau în starea lui de abundență: înmugurirea a tot felul de plante, arbori fructiferi, prospețimea și mirosul plantelor, și altele – din moment ce încă nu era nimic din toate acestea pe pământ, Scriptura vorbește în mod rezonabil ca fiind incomplet[2]. Sau invizibil înseamnă pur și simplu că uscatul era acoperit de apă? Mai departe, ar putea fi validă presupunerea că nici cerurile să nu fi fost terminate, complete? Și ne referim aici la lipsa soarelui, a lunii și a stelelor. Augustin vorbește despre o altă lumină decât cea fizică[3] în care Dumnezeu era înainte de crearea acesteia. Mai mult, prezența întunericului nu este decât absența luminii iar un pământ primordial întunecos este ceea ce am aștepta să găsim la începutul Creației. Elemntul esențial este prezența Duhului lui Dumnezeul în acest pustiu nepopulat. Acesta plutește/levitează deaspura apelor parcă așteptând declanșarea actului creator. Așadar Tatăl. Fiul și Duhul sunt prezenți aici.

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

Note de subsol:
  1. Augustin – Confesiunile []
  2. Sfântul Vasile cel Mare – Hexaemeron []
  3. în Două epistole asupra Facerii împotriva maniheilor []

La inceput (Geneza 1:1)

La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 

La început desemnează începutul tuturor lucrurilor fizice și spirituale astfel că “înaintea” acestui început nu a fost nimic în afară de Creator, sursa a toate. Dumnezeu este precedent acestui început, altminteri nu ar fi putut crea. El este necesar întrucât începutul nu putea genera un Creator anterior sieși.

Într-un sens, Dumnezeu este începutul deoarece este etern. Dumnezeu a adus în existență, din nimic, toate lucrurile[1]. Origen propune o altă interpretare a începutului: nu este vorba aici de un început temporal ci [textul] spune că cerurile și pământul și toate lucrurile care au fost făcute, au fost făcute în Mesia[2]. Într-adevăr, prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El.[3] Cerurile au înțelesul aici atât de cosmos cât și de lumi spirituale. În ceea ce privește cerul, adică atmosfera pământului și cosmosul, Vasile cel Mare propune examinarea structurii lumii și contemplarea întregului univers[4]. Dumnezeu nu este creația Sa care poate fi cercetată și studiată. 

Pământul nu este definit aici, spațial vorbind, ca centru al universului. Dar de ce sunt cerurile întâi și apoi pamântul? Acoperișul templului făcut înaintea pavajului său?[5].

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

Note de subsol:
  1. Nemesius din Emesa în Natura Omului []
  2. Omiltetică: Geneza 1:1 []
  3. Coloseni 1:16 []
  4. Omilii la Hexaemeron []
  5. Omilii: Ioan Gură de Aur []

Andy McIntosh din nou la Cluj

Vineri – 5 decembrie 2014 – The Human Body : Mind and matter – la AerCurat de la ora 18:30, str. Ospătăriei nr. 10

(prelegerea se va desfasura in limba engleza)

a

Prof. Andy McIntosh deține o catedră în Termodinamică și una în teoria Combustiei și a activat în aceste două domenii mai bine de 30 de ani. Are un doctorat în teoreia combustiei obținut la Cranfield Institute of Tehnology și un doctorat în matematici aplicate la Universitatea din Wales. Este fellow la Institutul de Matematică, Institutul pentru Energie, Institutul de fizică și la Societatea Aeronautică Regală. Este autorul a peste 180 de lucrări și articole în domeniul combustiei lichidelor și solidelor.

Munca sa de cercetare include investigații între termodinamică și informație iar în perioada recentă a derulat ample cercetări în domeniul biomimeticii unde minuscula cameră de combustie a gândacului bombardier a inspirat patentarea unei noi tehnologii în domeniul injecției la motoare, sprayuri farmaceutice, stingătoare și aerosoli. Această inovație a fost premiată în anul 2010 cu distincția revistei Times Higher Educational Award for Outstanding Contribution to Innovation and Technology.