Monthly Archives: March 2008

Recenzie carte: Demisia lui Darwin

DEMISIA LUI DARWIN
Apusul unei teorii – Evoluţionismul
de Joe White şi Nicholas Comninellis, Cluj-Napoca: Aqua Forte, 2005 Traducător Alina Năsăudean

Demisia lui Darwin

Despre autori

Joe White este directorul Taberelor Kanakuk, lucrare în care a participat pentru prima dată la vârsta de 6 ani. Aceste tabere primesc în fiecare vară 20.000 de copii şi tineri în Branson, Missouri. A colaborat cu Josh McDowell fiind implicat într-un program radio săptămânal pentru Focus on the Family. A terminat facultatea la Southern Methodist University în Dallas, Texas şi a absolvit un curs de biologie în 1970. Carisma lui şi stilul de a vorbi în special tinerilor, dar şi jucătorilor profesionişti de fotbal american şi baschet, au făcut să fie invitat la numeroase conferinţe, seminarii şi alte evenimente1.

Nicholas Comninellis a crescut într-o Biserică Ortodoxă Grecească unde s-a implicat activ. În anul 1976 a absolvit cursurile Şcolii Urbane de Medicină a Universităţii din Missouri-Kansas, iar după rezidenţiat a urmat Seminarul Teologic Midwestern. În prezent predă cursuri de sănătate publică la Universitatea din Missouri-Kansas2. Abilităţile pedagogice şi capacităţile didactice ale autorilor sunt puse în evidenţă prin simplitatea comunicării realităţilor ştiinţifice, aşa că cititorul nu are dificultăţi de a înţelege ideile transmise chiar dacă uneori se foloseşte un limbaj mai tehnic necesar pentru comunicarea conceptelor. Cartea prezintă destul de condensat numeroase dovezi în favoarea Creaţiei. Continue reading

  1. Joe White Bio []
  2. Creative Energie []

Ştiinţa şi Creaţia

Ştiinţa.

La modul general, ştiinţa (de la latinul scientia = cunoaştere) înseamnă orice corp de cunoştinţe sistematice. Într-un sens mai restrictiv, aşa cum este înţeles acuma, ştiinţa se referă la un sistem de achiziţie de cunoştinţe folosind metoda ştiinţifică şi la corpul de cunoştinţe acumulat prin această cercetare1.Metoda ştiinţifică se referă la parte prescriptivă, oferind reţeta generală despre cum se investighează un fenomen şi se ajunge la acumularea de cunoştinţe. Studiul ştiinţific implică observabilitate, repetabilitatea şi posibilitatea testării empirice a obiectului sau fenomenului studiat. Totuşi, această reţetă nu poate fi aplicată întotdeauna la fel şi nu toţi paşii enumeraţi sunt posibili de parcurs. De exemplu câmpul magnetic nu poate fi observat direct, ci doar efectele sale, dar asta nu îl face cu nimic mai puţin real sau ştiinţific.Pe baza observării realităţii şi a fenomenelor naturii oamenii de ştiinţă formulează ipoteze, teorii şi legi. O ipoteză este o declaraţie care nu este bine suportată, dar nici nu este invalidată de experimente. O teorie ştiinţifică este un model logic auto-consistent care descrie comportamentul unui anumit fenomen natural. O lege fizică sau o lege a naturii este o generalizare ştiinţifică bazată pe un număr suficient de mare de observaţii şi este considerată pe deplin verificată. Continue reading

  1. Wikipedia – Science []

Argument

“Ce este adevărul ?” (Pilat din Pont, Biblia, Ioan 18:38)

Aceasta este întrebarea pusă de Pilat din Pont, guvernator al Iudeii în vremea când a pătimit şi a murit Isus Hristos. La fel ca şi Pilat, mulţi dintre contemporanii noştrii privesc cu neîncredere posibilitatea ca răspunsul să poată fi cunoscut de om. Sunt foarte multe adevăruri particulare, multe individualităţi, multe universuri “paralele”. Şi totuşi, Hristos tocmai îi spuses lui Pilat că menirea Lui a fost să mărturisească despre adevăr. Iudeilor care L-au crezut le-a zis că rămânând în cuvântul Lui, vor cunoaşte adevărul, care îi va face liberi, ba mai mult, a afirmat plin de seninătate că El însuşi este adevărul, şi că nu este altă cale spre Dumnezeu în afară de El.

Creştinismul contemporan a pierdut din pretenţia pe care o avea asupra adevărului. Probabil şi din cauza inabilităţii celor credincioşi de a răspunde provocarilor zilelor noastre, de a fi actuali şi relevanţi, de a face cunoscută revelaţia lui Dumnezeu în istorie astfel încât să fie înţeleasă de omul de rând. Canalele TV de ştiinţă sunt dominate de concepţiile materialist-seculare care nu concep picior divin ca şi agent creator, darminte un “agent” mântuitor. Hristos devine unul din mulţii mesia ai primului secol, iar motivul pentru care mai auzim de El astăzi este că a avut parte de marketing mai de calitate. Religiozitatea românilor este din ce în ce mai mult la nivel declarativ, şi la toate aceste realităţi Biserica este luată prin surprindere. Continue reading

Prezentare

Societatea Clujeană de Aplogetică (SOCLU) este un grup de tineri creştini evanghelici pasionaţi de apărarea credinţei.

Orientarea doctrinară a SOCLU se situează în perimetrul creştinismului istoric, orthodox (a nu se confunda cu ortodoxia răsăriteană), pe care C. S. Lewis îl numeşte creştinismul esenţial (Mere Christianity), acea parte comună atât bisericilor tradiţionale, catolică şi ortodoxă, cât şi protestante1. Astfel, eforturile noastre se direcţionează înspre apărarea şi explicarea unor elemente comune diferitelor tradiţii creştine, abordând atât teme clasice cum ar fi dovezile pentru Înviere, dar şi mai actuale, cum ar fi Creaţia specială.

Unul dintre scopurile noastre majore este să oferim într-o formă accesibilă răspsunsuri la dificultăţile cu care se confruntă creştinul contemporan într-o lume neîncrezătoare şi sceptică, dar şi să arătăm că poţi fi o persoană onestă intelectual şi în acelaşi timp să accepţi învăţăturile Bibliei, fără a-ţi “lăsa creierul la intrare” în biserică2.

Nu facem prozelitism şi nu manipulăm3. Dimpotrivă, lecturarea articolelor necesită efort intelectual şi spiritul critic este binevenit. Deşi nu ascundem aderenţa noastră clară la autoritatea şi inspiraţia divină a Scripturii, vom încerca să prezentăm atât punctele tari cât şi cele mai puţin tari ale diferitelor argumentări.

Implicarea noastră în acest proiect este voluntară, nu suntem plătiţi pentru ceea ce facem şi ca grup nu suntem afiliaţi vreunei denominaţiuni.

  1. Crezul de la Niceea este o excelentă sumarizare a acestui teritoriu comun. Pe lângă Crez, SOCLU promovează o înţelegere literal-istorică a naraţiunii Creaţiei şi potopului global []
  2. Josh McDowell, un cunoscut apologet creştin are o carte cu titlul Nu-ţi lăsa creierul la intrare []
  3. Pentru o discuţie despre informare, influenţare, obţinerea adeziunii şi manipulare, vezi articolul lui Andrei Marga, O noţiune confuză: manipularea []