Monthly Archives: September 2008

Din Atena în oraşul meu


Rafael, Sf. Pavel predicând în Atena (1515)

“În timp ce Pavel îi aştepta în Atena, i s-a întărâtat duhul în el când a văzut că cetatea era plină de idoli. Prin urmare, a început să poarte discuţii în sinagogă cu iudeii şi cu cei temători de Dumnezeu, iar în piaţă, în fiecare zi, cu cei ce se aflau pe acolo. […] Pavel a stat în mijlocul Areopagului şi a zis: “Bărbaţi atenieni, în toate privinţele văd că sunteţi foarte religioşi. Căci, în timp ce treceam prin cetate şi mă uitam la locurile voastre de închinare, am găsit şi un altar pe care era scris: «Unui Dumnezeu Necunoscut». Ei bine, ceea ce voi respectaţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu! […] Unii dintre ei însă i s-au alăturat şi au crezut. Între ei era şi Dionisie areopagitul, o femeie pe nume Damaris şi încă alţii împreună cu ei.” (Faptele Apostolilor 17: 16-17, 22-23, 34; Noua Traducere Românească)

Asemenea creştinilor primului secol în vremea lor, evanghelicii trăiesc astăzi ca şi minoritate în România. Biserica Creştină se găseşte în situaţia ca Vestea Bună a împăcării dintre Dumnezeu şi om să fie percepută ca una dintre multele oferte de pe piaţa bogată a religiei (sau a spiritualităţii), din care fiecare îşi alege acele elemente care i se potrivesc sau care îi sunt oportune. Diferitele modele de evanghelizare în masă folosite cu succes în secolul XX devin din ce în ce mai ineficiente iar reflexele care ne-au ajutat să rezistăm comunismului nu mai sunt de mare ajutor la douăzeci de ani după ce acest sistem s-a prăbuşit. Această situaţie îi invită pe toţi cei preocupaţi de viitorul credinţei creştine la recitirea în cheie modernă a diferitelor relatări ale eforturilor misionare din Faptele Apostolilor şi din restul istoriei Bisericii, în încercarea de a găsi “o articulare proaspătă şi potrivită a Veştii Bune”.1 Dintre diferitele prezentări ale evangheliei în Noul Testament, consider că un model foarte potrivit care ar putea inspira începuturile oricărui demers evanghelistic, apologetic şi transcultural urban este discursul ţinut de Apostolul Pavel la Areopag, în frumosul şi vestitul oraş Atena. Continue reading

  1. Dean Flemming, Paul and the athenians: articulating the gospel in a pluralistic world [PDF], European Nazarene College. []

Concepţii despre lume şi viaţă (II). Panteismul

Panteismul este o concepţie despre lume şi viaţă specifică filosofiei orientale (asiatice) care are un set de presupoziţii total diferit faţă de concepţiile occidentale. La baza panteismului se află presupoziţia conform căreia totul este dumnezeu şi dumnezeu este totul, adică universul este totuna cu dumnezeu sau universul este dumnezeu. Dumnezeul panteist este de fapt o forţă, o energie impersonală care alcătuieşte şi se confundă cu Universul. Prin urmare se poate trage concluzia că tot ce există, de la stele şi planete până la oameni, plante şi animale este dumnezeu, atenţie, nu mai mulţi dumnezei ci acelaşi dumnezeu (unicul) care se manifestă sub mai multe forme, chipuri (de planete, oameni, animale, pietre, praf cosmic). Scopul omului este acela de a descoperi faptul că el este de fapt dumnezeu şi parte din dumnezeu. Continue reading

Recenzie carte: Şi Dumnezeu a zis…

Cu toate că în ultima perioadă au apărut noi traduceri de lucrări din domeniul ştiinţă şi credinţă1, acest sector rămâne unul destul de puţin reprezentat în România. De aceea am decis să fac o scurtă recenzie unei cărţi care încă se poate achiziţiona din librării sau de pe internet.

ŞI DUMNEZEU A ZIS…
Autoritatea Bibliei confirmată de ştiinţă
De dr. Farid Abou-Rahme, Suceava: Accent Print, 2003

Prima ediţie în limba română – Editura Logos, Cluj Napoca, 1998

ŞI DUMNEZEU A ZIS...

Despre autor

Dr. FARID ABOU-RAHME s-a născut în Ţara Sfântă în 1944, din părinţi creştini. El L-a acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor al vieţii sale la vârsta de 12 ani. A studiat ingineria civilă la Universitatea Americană din Beirut, Liban, după care câţiva ani mai târziu, a emigrat în Marea Britanie unde a lucrat în cercetare şi şi-a luat doctoratul în inginerie civilă la Universitatea Sheffield.2 Este consultant independent în probleme de inginerie, susţine prelegeri de inginerie civilă în mediul universitar şi lucrează ca şi lector la Universitatea East London. De asemenea susţine deseori prelegeri despre creaţionism.3 Continue reading

  1. De exemplu: Harry Poe şi Jimmy Davis, Ştiinţa şi Credinţa Creştină, Oradea: Cartea Creştină, 2007; Ian Barbour, Când ştiinţa întâlneşte religia, Bucureşti: Curtea Veche, 2006. []
  2. Preluat de pe coperta cărţii şi Dumnezeu a zis… []
  3. British Centre for Science Education – Farid Abou Rahme []