Bigotismul liberalismului

Ravi Zacharias. Sursa: big-impact.ro

Foarte puţine filosofii manifestă un aşa bigotism precum liberalismul.

Engleză: Very few philosophies in the world are as bigoted as liberalism.

(Ravi Zacharias)

Afirmaţia a fost făcută în contextul unei discuţii despre compatibilitatea dintre teoria evoluţiei și creştinism. Concluzia lui Ravi Zacharias a fost că filosofia liberală (în accepţiunea americană a termenului) este foarte puţin tolerantă faţă de perspectivele opuse ei. Exemplul dat a fost cel al şcolilor teologice ale denominaţiilor protestante care pe vremea când erau conduse de conservatori obişnuiau să predea studenţilor şi perspectivele opuse poziţiei lor oficiale, lucru care nu se prea întâmplă sub noile conduceri liberale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *