Monthly Archives: February 2014

Contine Geneza doua istorii contradictorii ale Creatiei?

Geneza a fost supusă dezbaterilor mai mult decât orice altă carte a Vechiului Testament. Odată pentru că este cea mai veche carte și criticii vor să sugereze că este cel mai puțin credibilă; apoi pentru că fiind plasată la început este fundamentală pentru tot restul Scripturii. Dacă reușești să clatini temelia, toată construcția va fi în pericol de a se dărâma.

Se crede că Geneza a fost scrisă în jurul anului 1400 î.Hr. și este în general atribuită lui Moise. Nu știm dacă a avut documente la dispoziție sau dacă a fost pe de-a-ntregul revelată pe muntele Sinai. Există unele analize textuale care încercă să pună la îndoială autenticitatea relatărilor din capitolele 1 și 2. Aceastea susțin că autorul cărții a avut diferite surse pe care le-ar fi compilat însă din cauza primitivității sale nu a înlăturat contradicțiile inerente unor relatări diferite sau nu a știut ce variantă să păstreze din cele două pe care le avea la dispoziție. Astfel că în Geneza avem de-a face cu două povestiri diferite ale Creației, ceea ce înseamnă că nu pot fi ambele adevărate și, mai departe, că Geneza nu este credibilă chiar de pe prima filă a ei. Noi susținem că lucrurile nu stau deloc așa și că există argumente solide că avem de-a face cu o singură narațiune a Creației.

Să comparăm însă textele:

Geneza 1

v.1 La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.

v. 11 Dumnezeu a zis ”Să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori. A fost ziua 3.”

v. 24, 26  Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, după soiul lor.” Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.

Geneza 2

v. 5-9 În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; și a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi…

v. 18-19 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului; și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească.

Așadar în Geneza 2 avem pământul menționat înaintea cerurilor pe când în capitolul 1 ordinea e inversă; omul pare a fi creat înaintea plantelor deși inițial înțelesesem că plantele au fost create în ziua 3 și omul în ziua 6; și în fine omul înaintea animalelor în ziua 6. Care este explicația?

Chiar și la o primă citire lucrurile par a fi clare. Dar un studiu atent înlătură orice dubiu. Geneza 1 prezintă ordinea cronologică în care Dumnezeu a creat iar în Geneza 2 lucrurile sunt prezentate în ordine logică. Capitolul 1 are scopul principal de a ne informa asupra ordinii cronologice a istoriei cerurilor și a pământului când au fost făcute, succesiunea propriu zisă a zilelor în care Dumnezeu și-a manifestat inteligența creatoare. În capitolul 2 însă are loc o reluare a narațiunii cu focalizare pe obiectul principal al Creației și anume omul. Totalitatea activităților desfășurate înainte de apariția omului au ca scop pregătirea unui cămin pentru acesta. Din toată Creația, numai omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acest lucru ne oferă sens și valoare. Omul este superior animalelor peste care i se dă stăpânire iar administrarea resurselor naturale trebuie să se desfășoare responsabil.

Mai mult, în versetul 5 din capitolul 2, substantivul pământ ha’arets* (folosit a doua oară) poate avea sensul de ținut sau regiune. Aici lipsa vegetației este legată de lipsa ploii în acel loc specific și nu de lipsa plantelor la nivel planetar. Acest lucru ar avea sens pentru cultura căreia i s-a adresat inițial Pentateuhul lui Moise deoarece în zona respectivă plouă doar iarna, vara fiind sezonul secetos iar țărâna are un aspect prăfos. După crearea omului din țărâna pământului, Dumnezeu sădește o grădină spre est. Evident, animalele fuseseră deja create înainte de a fi aduse la Adam pentru a primi nume.

Așadar nu există nicio contradicție între Geneza 1 și 2, nu sunt prezentate confuz două creații diferite ci avem două istorisiri ale aceleiași una și singure Creații dar din perspective funcționale diferite. Prima dată este prezentată ordinea cronologică apoi este reluată narațiunea din perspectiva scopului Creației.

* אֲדָמָה ținut, pământ, sol, țărână, fermă