La inceput (Geneza 1:1)

La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 

La început desemnează începutul tuturor lucrurilor fizice și spirituale astfel că “înaintea” acestui început nu a fost nimic în afară de Creator, sursa a toate. Dumnezeu este precedent acestui început, altminteri nu ar fi putut crea. El este necesar întrucât începutul nu putea genera un Creator anterior sieși.

Într-un sens, Dumnezeu este începutul deoarece este etern. Dumnezeu a adus în existență, din nimic, toate lucrurile1. Origen propune o altă interpretare a începutului: nu este vorba aici de un început temporal ci [textul] spune că cerurile și pământul și toate lucrurile care au fost făcute, au fost făcute în Mesia2. Într-adevăr, prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El.3 Cerurile au înțelesul aici atât de cosmos cât și de lumi spirituale. În ceea ce privește cerul, adică atmosfera pământului și cosmosul, Vasile cel Mare propune examinarea structurii lumii și contemplarea întregului univers4. Dumnezeu nu este creația Sa care poate fi cercetată și studiată. 

Pământul nu este definit aici, spațial vorbind, ca centru al universului. Dar de ce sunt cerurile întâi și apoi pamântul? Acoperișul templului făcut înaintea pavajului său?5.

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

  1. Nemesius din Emesa în Natura Omului []
  2. Omiltetică: Geneza 1:1 []
  3. Coloseni 1:16 []
  4. Omilii la Hexaemeron []
  5. Omilii: Ioan Gură de Aur []

6 thoughts on “La inceput (Geneza 1:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *