Category Archives: arheologie

Photo: van der Veen, Theis and Görg

Dovezi arheologice ale Exodului si Cuceririi Cannanului

În data de 11 noiembrie 2011 pe site-ul de internet al Associates for Biblical Research1 (o asociatie din SUA care are ca obiect de activitate arheologia biblică și cercetarea istoriei Israelului Antic) a fost publicat un articol în care sunt prezentate unele descoperiri arheologice care arată existenta israeliților în Cannanul antic. Aceste descoperiri sunt foarte importante și pentru că pe baza lor arheologii biblici pot stabili cu mai multă exactitate ca până acum data Exodului și a cuceririi Cannanului. Articolul a fost scris de arheologul Bryant G. Wood, specialist în arheologie biblică și ceramica Orientului Mijlociu antic.

Autorul își începe articolul prin a spune că specialiștii în istorie biblică nu au o părere unanimă cu privire la data Exodului; unii consideră că Exodul a avut loc în sec. XV î.H. iar alții cred că Exodul a avut loc în sec. XIII. Dr. Wood, pe baza datelor cronologice din Biblie, crede ca Exodul a avut loc în sec. XV î.H., în anul 1446 î.H., iar cucerirea Cannanului a avut loc între 1406-1400 î.H. El susține că există și dovezi extrabiblice care demonstrează existența Exodului în sec. XV.

O astfel de dovadă este o inscripție egipteană aflată la muzeul de egiptologie din Berlin. Inscripția se află pe un bloc de granit care are 46 cm înălțime și 39,5 cm lățime. Acest bloc de granit a fost cumpărat de arheologul german Ludwig Borchardt (1863-1938) în 1913 de la un negustor din Egipt. Inscripția a fost publicată în literatura de specialitate pentru prima dată în 2001 de Manfred Gorg, profesor emerit de Teologia Vechiului Testament și Egiptologie (egiptologia este o știință care se ocupă cu studiul istoriei Egiptului Antic și cercertările arheologice în Egipt). Inscripția se află pe un bloc de granit pe care sunt sculptate fețele unor prizonieri de război vest-asiatici (personajele din inscripție au bărbi și părul capului lung). Deasupra capetelor prizonierilor este scris cu hieroglife egiptene Askhelon, Cannan. Mai există un nume pe care profesorul Gorg l-a identificat ca fiind ISRAEL.

Photo: van der Veen, Theis and Görg

Photo: van der Veen, Theis and Görg

Inscripția a fost studiată și de dr. Peter van der Veen, instructor de Vechiul Testament și arheologie biblică la Universitatea din Mainz (Germania) și de Christoffer Theis, lector la Institutul de Egiptologie al Universității din Heidelberg (Germania) în 2010. Cercetările celor doi au confirmat concluziile lui Gorg. Autorii susțin că forma sub care numele au fost scrise este mai apropiată de forma utilizată în timpul faraonilor Tuthmosis III (1504-1550) și Amenhotep II decît de formele numelor utilizată pe vremea faraonilor Ramses al II-lea și Merneptah. Denumirea etnică de “Cannaniți” utilizată de egipteni pe vremea lui Amenhotep II este similară cu denumirea “Cannaniți” de pe inscripția aflată la muzeul din Berlin.

Al treilea nume de pe inscripție a fost reconstituit de cei trei specialiști ca Y-shr-il, un nume foarte apropiat de biblicul Israel. Comparând formele numelor din inscripția de la Berlin cu formele numelor din alte inscripții, cei trei istorici au ajuns la concluzia ca fragmentul de granit din Berlin este de pe vremea dinastiei a XVIII-a, deci mult mai veche decât stela Merneptah care are și ea scris numele Israel. Faraonii care au fost membrii ai dinastiei a XVIII-a au domnit și în sec. XV î.H. Pentru că numele de Israel apare într-o inscripție a acestei dinastii, alături de numele de Cannaniți și Askelon, este evident că israeliții trăiau deja pe teritoriul Cannanului în sec. XV I.H. Această inscripție confirmă prezența israeliților pe teritoriul Cannanului în sec. XV î.H. la fel ca și cronologia biblică.

 

  1. biblearchaeology.org []

Inscriptie ebraica descoperita in Israel

Ciobul de ceramică cu inscripția. Foto: Universitatea din Haifa

Ciobul de ceramică cu inscripția. Foto: Universitatea din Haifa

În urmă cu un an şi jumătate, în apropiere de valea Elah, la Chirbet Qeiefa (ISRAEL) arheologul Iosif Garfinkel a descoperit un fragment de ceramică care are inscripţionată pe ea cuvinte în limba ebraică antică. Fragmentul cu inscripţie datează din sec. X î.H. adică din vremea regelui David. Această descoperire demonstrează faptul că pe vremea regelui David evreii cunosteau scrisul şi că în aceea vreme existau scribi.

Profesorul Gherson Galil de la departamentul de studii biblice ale Universităţii din Haifa (ISRAEL) a descifrat cuvintele înscrise pe fragment declarând că: “Acest text este o declaraţie socială cu privire la sclavi, văduve şi orfani. Foloseşte verbe specifice limbii ebraice, precum asah („făcut”) şi avad („lucrat”), care erau folosite rar în alte limbi din regiune. Anumite cuvinte care apar în text, cum ar fialmanah („văduvă”), sunt specifice limbii ebraice şi sunt scrise diferit în alte limbi locale. (…) Inscripţia de faţă oferă elemente sociale similare celor găsite în profeţiile biblice şi foarte diferite de profeţiile scrise în alte culturi…”.

Profesorul Galil a mai declarat că: “Inscripţia indică faptul că Împărăţia lui Israel exista deja în secolul al X-lea î.Ch. şi că, cel puţin o parte dintre textele biblice au fost scrise cu sute de ani înainte de datele prezentate în teoriile contemporane”.

Aceasta inscriptie este cea mai veche descoperită în limba ebraică până în acest moment şi are asemănări ca şi subiect cu unele texte din Biblie (Isaia 1:17, Psalmul 72:3, Exod 23:3).

Pentru a afla mai multe informatii despre aceasta descoperire vizitati site-ul semneletimpului.ro și tornafratre.com (unde se găsesc și traduceri ale inscripțiilor).

Numele YAHWEH in textele hieroglifice Egiptene

Pe pagina de internet a prestigioasei asociaţii de arheologie biblică Associates for Biblical Research din SUA1 a fost publicat un articol2 în care se vorbeşte despre câteva vechi texte egiptene din Antichitate în care apare numele personal al lui Dumnezeu din limba ebraică: YAHWEH (EU SUNT sau EU SUNT CEL CE SUNT).

Voi prezenta pe scurt informaţiile din acest articol pentru a suplini astfel, parţial, lipsa de informaţii din domeniul arheologiei şi istoriei biblice care există la ora actuală în mediul evanghelic românesc. Deasemenea doresc sa prezint cititorilor români unele aspecte putin cunoscute despre istoria poporului Israel si a religiei iudaice în Orientul Mijlociu Antic.

Bătălia cu canaaniţii a Faraonului Merneptah – relief în Templul Karnak. Foto: Mike Luddeni, sursa: biblearchaeology.org

Articolul menționat a fost publicat pentru prima dată în toamna anului 2009 de către dr. Charles Aling, profesor de istorie la Northwestern College SUA (Saint Paul, Minnnesota), specialist în istorie antică şi Egiptologie, participant la săpături arheologice în Egipt și de către dr. Clyde E. Billington, profesor de istorie antică şi medievală la Northwestern College (Saint Paul, Minnesota, SUA), director executiv al Institutului de Arheologie Biblică şi membru al bordului de conducere al Near Eastern Archeological Society. In articolul lor cei doi autori fac referire la două liste topografice (liste cu nume de popoare și cetăti dintr-o anumită regiune geografică) descoperite la Soleb si Amarah-West in Sudan. Pe aceste liste apare numele personal a lui Dumnezeu: YHWH. Aceste două documente arată existența în Egipt a poporului evreu în timpul dinastiei a XVIII (1550-1292 î.H.) și sustin teoriile istoricilor care propun o dată timpurie a ieșirii din Egipt a evreilor. Deasemenea arată că afirmatiile Bibliei, în special a cărții Exod despre o prezență evreiască în Egipt și teritoriile învecinate nu sunt simple mituri asa cum au susținut unii istorici și arheologi seculariContinue reading

  1. Associates for Biblical Research este o organizație evanghelică din SUA al cărei scop este de a demonstra istoricitatea evenimentelor descrise în Biblie folosind pentru aceasta noile descoperiri din domeniul arheologiei biblice. Asociația a fost fondată în 1969 în orașul american Philadelphia de David Livingston, un pastor asistent. Associates for Biblical Research are ca membrii și colaboratori pastori și arheologi creștini dedicați demonstrări adevărului Bibliei. De-a lungul timpului Associates for Biblical Research a organizat mai multe săpături arheologice în Israel. []
  2. Associates for Biblical Research – The Name Yahweh in Egyptian Hieroglyphic Texts, 8 mar. 2010 []