Category Archives: Geneza

Cristos este Inceputul

Întreaga Sfântă Scriptură mărturisește despre Mântuitroul Isus Cristos. Primul cuvânt din Biblie este b’reshit și poate avea mai multe înțelesuri: la început (cum este de altfel și tradus în primul verset al Facerii), Capul (reshit este un derivat de la rosh = cap), Întâiul [născut] (de la rishon = primul) sau Primul [fruct], pârga.

Pavel înțelege foarte bine acest lucru atunci când redactează Coloseni 1:

15 El este chipul Dumnezeului nevăzut,
    întâiul născut peste întreaga creaţie,
16 pentru că prin El au fost create toate lucrurile,
    în cer şi pe pământ,
cele vizibile şi cele invizibile,
    fie tronuri, fie domnii,
fie conducători, fie autorităţi.
    Toate au fost create prin El şi pentru El.
17 El este înainte de toate lucrurile
    şi în El se ţin toate împreună.

Adam si Eva

Adam si Eva de Albrecht Durer prezentată în cadrul expoziției de la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca

adameva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această gravură este făcută după un clișeu din secolul XVIII. Cel original a fost executat de Durer in 1504 in placă de cupru.

Pamantul

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

În versetul al doilea atenția ne este focalizată spre pământ și suntem intrigați de aparenta înșiruire de trăsături negative. Pustiu și gol poate înseamna că încă nu era prezentă încă viața biologică organizată. Traduceri alternative (și poate mai bune) pot fi: netocmit și gol sau invizibil și neformat. Pământul era invizibil și neorganizat, nu este vorba de o privare absolută de formă1. Cu siguranță condițiile perfecte de pe pământ constau în starea lui de abundență: înmugurirea a tot felul de plante, arbori fructiferi, prospețimea și mirosul plantelor, și altele – din moment ce încă nu era nimic din toate acestea pe pământ, Scriptura vorbește în mod rezonabil ca fiind incomplet2. Sau invizibil înseamnă pur și simplu că uscatul era acoperit de apă? Mai departe, ar putea fi validă presupunerea că nici cerurile să nu fi fost terminate, complete? Și ne referim aici la lipsa soarelui, a lunii și a stelelor. Augustin vorbește despre o altă lumină decât cea fizică3 în care Dumnezeu era înainte de crearea acesteia. Mai mult, prezența întunericului nu este decât absența luminii iar un pământ primordial întunecos este ceea ce am aștepta să găsim la începutul Creației. Elemntul esențial este prezența Duhului lui Dumnezeul în acest pustiu nepopulat. Acesta plutește/levitează deaspura apelor parcă așteptând declanșarea actului creator. Așadar Tatăl. Fiul și Duhul sunt prezenți aici.

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

  1. Augustin – Confesiunile []
  2. Sfântul Vasile cel Mare – Hexaemeron []
  3. în Două epistole asupra Facerii împotriva maniheilor []

La inceput (Geneza 1:1)

La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 

La început desemnează începutul tuturor lucrurilor fizice și spirituale astfel că “înaintea” acestui început nu a fost nimic în afară de Creator, sursa a toate. Dumnezeu este precedent acestui început, altminteri nu ar fi putut crea. El este necesar întrucât începutul nu putea genera un Creator anterior sieși.

Într-un sens, Dumnezeu este începutul deoarece este etern. Dumnezeu a adus în existență, din nimic, toate lucrurile1. Origen propune o altă interpretare a începutului: nu este vorba aici de un început temporal ci [textul] spune că cerurile și pământul și toate lucrurile care au fost făcute, au fost făcute în Mesia2. Într-adevăr, prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El.3 Cerurile au înțelesul aici atât de cosmos cât și de lumi spirituale. În ceea ce privește cerul, adică atmosfera pământului și cosmosul, Vasile cel Mare propune examinarea structurii lumii și contemplarea întregului univers4. Dumnezeu nu este creația Sa care poate fi cercetată și studiată. 

Pământul nu este definit aici, spațial vorbind, ca centru al universului. Dar de ce sunt cerurile întâi și apoi pamântul? Acoperișul templului făcut înaintea pavajului său?5.

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

  1. Nemesius din Emesa în Natura Omului []
  2. Omiltetică: Geneza 1:1 []
  3. Coloseni 1:16 []
  4. Omilii la Hexaemeron []
  5. Omilii: Ioan Gură de Aur []