Tag Archives: iconoclastie

Iconoclastie

Ideea mea despre Dumnezeu nu este o idee de natură divină. Trebuie să fie distrusă din când în când. El Însuși o spulberă. El este marele iconoclast. Nu am putea spune că această distrugere este un semn al prezenței Sale? Întruparea este exemplul suprem; lasă în ruină toate ideile precedente despre Mesia. Și cei mai mulți sunt ofensați de iconoclastie; și binecuvântați sunt cei care nu sunt. Întreaga realitate este iconoclastică.

CS Lewis – A grief observed – HarperOne, 2000, p. 64 (traducere liberă)