Tag Archives: pamantul pustiu si gol

Pamantul

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

În versetul al doilea atenția ne este focalizată spre pământ și suntem intrigați de aparenta înșiruire de trăsături negative. Pustiu și gol poate înseamna că încă nu era prezentă încă viața biologică organizată. Traduceri alternative (și poate mai bune) pot fi: netocmit și gol sau invizibil și neformat. Pământul era invizibil și neorganizat, nu este vorba de o privare absolută de formă1. Cu siguranță condițiile perfecte de pe pământ constau în starea lui de abundență: înmugurirea a tot felul de plante, arbori fructiferi, prospețimea și mirosul plantelor, și altele – din moment ce încă nu era nimic din toate acestea pe pământ, Scriptura vorbește în mod rezonabil ca fiind incomplet2. Sau invizibil înseamnă pur și simplu că uscatul era acoperit de apă? Mai departe, ar putea fi validă presupunerea că nici cerurile să nu fi fost terminate, complete? Și ne referim aici la lipsa soarelui, a lunii și a stelelor. Augustin vorbește despre o altă lumină decât cea fizică3 în care Dumnezeu era înainte de crearea acesteia. Mai mult, prezența întunericului nu este decât absența luminii iar un pământ primordial întunecos este ceea ce am aștepta să găsim la începutul Creației. Elemntul esențial este prezența Duhului lui Dumnezeul în acest pustiu nepopulat. Acesta plutește/levitează deaspura apelor parcă așteptând declanșarea actului creator. Așadar Tatăl. Fiul și Duhul sunt prezenți aici.

___________________________________________________________________________________________________

Primele 11 capitole ale F A C E R I I sunt pline de înțelepciune și provocatoare. Seria aceasta are ca inspirație opiniile Sfinților Părinți adunate în volumul Genesis 1-11 din seria Ancient Christian Commentary on Scriptures, 2001, IVP. Unde nu apar note de subsol, opiniile îmi aparțin.

  1. Augustin – Confesiunile []
  2. Sfântul Vasile cel Mare – Hexaemeron []
  3. în Două epistole asupra Facerii împotriva maniheilor []